fbpx
Cetățenii moldovenii călătoresc în Brazilia fără viză

Cetățenii moldovenii călătoresc în Brazilia fără viză

Cetățenii moldovenii călătoresc în Brazilia fără viză

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță despre intrarea în vigoare de la data de 13 martie 2022, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte ordinare

Acordul va oferi posibilitatea cetățenilor din Republica Moldova și Brazilia, titulari de pașapoarte ordinare, de a călători reciproc fără vize în scopuri turistice, de tranzit sau de afaceri, pentru o perioadă ce nu depășește 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile.

Proiectul documentului reglementează condițiile de intrare, ședere și tranzitare a teritoriilor celor două țări de către cetățenii ambelor state.

„Actualitatea Acordului în cauză este determinată de interesul comun al Republicii Moldova și al Republicii federative Brazilia de a impulsiona, diversifica și dezvolta relațiile de prietenie și colaborare între țări, de a facilita interacțiunea dintre oamenii de afaceri și de a dezvolta turismul”, se menționează în nota informativă a proiectului.
Acordul urmează a fi încheiat pentru o perioadă nedeterminată.
În 2014, Parlamentul a ratificat un acord similar pentru abolirea regimului de vize cu Brazilia, care nu a intrat în vigoare din motivul neîndeplinirii procedurilor interne de către partea braziliană.

De menționat că în contextul pandemiei de COVID-19 din lume, se restricționează temporar intrarea în Brazilia a străinilor, indiferent de cetățenie, urmare recomandării Agenției Naționale de Supraveghere a Sănătății – Anvisa, în contextul pandemiei de COVID-19. Intrarea în țară a străinilor, pe cale terestră sau maritimă, este interzisă la acest moment.

Restricția de a intra în acest stat nu se aplică:

I – brazilienilor, născuți sau naturalizați;
II – imigranților cu reședința permanentă;
III – profesioniștilor străini aflați în misiune a unei organizații internaționale;
IV – angajaților străini acreditați pe lângă guvernul brazilian;
V – cetățenilor străini, dacă li se aplică una din următoarele situații:
a) soț, partener, fiu, tată sau curator al unui cetățean brazilian;
b) intrarea este autorizată de guvernul brazilian din motive de interes public sau umanitare;
c) posesor al Registrului Național al Migranților (documentul de identificare pentru străinul rezident în Brazilia);
VI – transportatorilor de marfă.

Sursa: viza.md