fbpx
Turiștii cazați în R.Moldova ianuarie – septembrie 2020

Turiștii cazați în R.Moldova ianuarie – septembrie 2020

Turiștii cazați în R.Moldova ianuarie – septembrie 2020

Biroul National de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2020 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 66,2 mii de turiști, ce constituie 22,1% față de perioada similară a anului 2019. Din numărul total de turiști, 43,0 mii (sau 65,0%) au constituit turiștii rezidenți și 23,2 mii (35,0%) – turiștii nerezidenți.

Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective în perioada de analiză, în comparație cu ianuarie-septembrie 2019, a scăzut pe seama reducerii acestuia la tabere de vacanță pentru elevi (-99,6%), structuri de odihnă (-80,9%), hoteluri și moteluri (-76,1%), structuri de întremare (-65,9%), pensiuni turistice și agroturistice (-37,3%) și cămine pentru vizitatori (-52,6%).

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective

 Ianuarie – septembrie 2020Ianuarie-septembrie 2020 în % faţă de ianuarie – septembrie 2019
TuriştiDin care, nerezidenţi
Total66 18123 183
din care:  
Hoteluri şi moteluri38 08920 511
Cămine pentru vizitatori1 916
Pensiuni turistice şi agroturistice8 7681 001
Structuri de întremare7 90191
Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)9 3151 580
Tabere de vacanţă pentru elevi192

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți, cazaţi în structurile de primire turistică colective, le-au revenit turiştilor din România (31,6%), Ucraina (14,2%), Federația Rusă (9,4%), Italia (5,0%), Turcia (4,9%), Statele Unite ale Americii (4,0%), Germania (3,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,5%), Franța (2,2%), Polonia (1,5%) și Israel (1,4%).

În ianuarie-septembrie 2020 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 276,0 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 78,8% mai puțin față de perioada similară din anul 2019. Micșorarea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost condiționată de descreșterea acestora la tabere de vacanță pentru elevi (-99,3%), structuri de odihnă (-90,3%), hoteluri și moteluri (-75,5%), structuri de întremare (-65,7%), pensiuni turistice și agroturistice (-61,5%), cămine pentru vizitatori (-16,4%). Din numărul total de înnoptări, 79,5% le revine înnoptărilor turiștilor rezidenți şi 20,5% – înnoptărilor turiştilor nerezidenți.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare

 Ianuarie-septembrie 2020Ianuarie-septembrie 2020 în % faţă de ianuarie – septembrie 2019
ÎnnoptăriDin care, ale nerezidenţilor
Total276 00256 528
din care:  
Hoteluri şi moteluri79 95349 903
Cămine pentru vizitatori52 703
Pensiuni turistice şi agroturistice11 6332 696
Structuri de întremare114 6341 047
Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)14 1702 882
Tabere de vacanţă pentru elevi2 909

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2020 a constituit 5,2 zile (6,1 zile – pentru turiștii rezidenți și 3,4 zile – pentru turiştii nerezidenți).

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în ianuarie-septembrie 2020 a constituit 13,6% față de 33,9% în perioada corespunzătoare a anului precedent, inclusiv la hoteluri și moteluri – 7,5% (în ianuarie-septembrie 2019 – 23,2%), cămine pentru vizitatori – 65,5% (52,2%), pensiuni turistice şi agroturistice – 7,9% (15,8%), structuri de întremare – 32,5% (65,5%), structuri de odihnă – 4,6% (22,1%), tabere de vacanță pentru elevi – 3,7% (42,4%).

Sursa: Birou Național de Statistică a R. Moldova